کلینیک ویژه
دندان2

اخبار اختصاصی

انتخابات هیات مدیره کلینیک تخصصی دانشکده دندانپزشکی صبح امروز با حضور نماینده معاونت درمان دانشگاه در دانشکده دندانپزشکی برگزار شد.

انتخابات هیات مدیره کلینیک تخصصی دانشکده دندانپزشکی صبح امروز با حضور نماینده معاونت درمان دانشگاه در دانشکده دندانپزشکی برگزار شد.

1400/05/23
کلینیک تخصصی دندانپزشکی رشت به بهره برداری رسید

کلینیک تخصصی دندانپزشکی رشت به بهره برداری رسید

1400/03/10
بازدید نمایندگان معاونت درمان از کلینیک ویژه دندانپزشکی

بازدید نمایندگان معاونت درمان از کلینیک ویژه دندانپزشکی

1399/08/21
نماینده منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی از کلینیک ویژه دندانپزشکی رشت بازدید کرد

نماینده منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی از کلینیک ویژه دندانپزشکی رشت بازدید کرد

1399/04/09
بازدید سرزده رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از کلینیک ویژه تخصصی دندانپزشکی دانشگاه

بازدید سرزده رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از کلینیک ویژه تخصصی دندانپزشکی دانشگاه

1399/02/28
بازدید نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت در گیلان از کلینیک ویژه دندانپزشکی

بازدید نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت در گیلان از کلینیک ویژه دندانپزشکی

1399/01/25
تعطیلی کلینیک ویژه تا چهارشنبه 14 اسفند

تعطیلی کلینیک ویژه تا چهارشنبه 14 اسفند

1398/12/11
آرشیو
آرشیو
آرشیو