تعطیلی کلینیک ویژه تا چهارشنبه 14 اسفند

تعطیلی کلینیک ویژه تا چهارشنبه 14 اسفند

با توجه به بالا بودن پیک بیماری کرونا در این هفته و توصیه های ستاد ملی مبارزه با کرونا و وزیر محترم بهداشت کلینیک تا چهارشنبه ۱۴اسفند تعطیل می باشد.