متخصصین بخش ارتودنسی کلینیک ویژه دندانپزشکی
 

دکتر سیده فاطمه معصومی

استادیار


دکتر میرمعصومی

استادیار

 

 دکتر پدرام جاویدی  استادیار
دکتر یاسمین بابایی همتی استادیار
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400