متخصصین بخش اطفال کلینیک ویژه دندانپزشکی
 
 نام و نام خانوادگی سمت     عکس

دکتر آتوسا جانشین

استادیار


دکتر پروشا محجوب

استادیار


دکتر هدیه دانشور استادیار  
دکتر مریم ضیایی  استادیار   
دکتر ارغوان افشار درمانی

 

 

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400