متخصصین بخش بیماریهای دهان و فک و صورت کلینیک ویژه دندانپزشکی
 
 عکس  سمت  نام و نام خانوادگی

 استادیار

دکتر محمد سمامی
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400