لیست متخصصین کلینیک ویژه بهمراه تلفن منشی
 

دکتر جاویدی

ارتودنسی ثابت و متحرک و ارتوپدی فک و صورت

09119457315

دکتر جوانشیر

ارتودنسی ثابت و متحرک و ارتوپدی فک و صورت

09395239086

دکتر ساره کشاورز

ارتودنسی ثابت و متحرک و ارتوپدی فک و صورت

09038932408

دکتر سیده فاطمه معصومی

ارتودنسی ثابت و متحرک و ارتوپدی فک و صورت

09301828761

دکتر نازنین بشردوست

آسیب شناسی دهان، فک و صورت

09386624962

دکتر شیرین مدبر نیا

آسیب شناسی دهان، فک و صورت


دکتر سیده سارا باقری

آسیب شناسی دهان، فک و صورت

09116607566

دکتر زهرا عبدالکریم پور

بیماریهای دهان ، فک و صورت

09368004748

دکتر سیمین نوری

بیماریهای دهان ، فک و صورت

09305554106

دکتر زهرا علمی رانکوهی

بیماریهای دهان ، فک و صورت


دکتر هادی رنجزاد

پروتزهای دندانی

09338051116

دکتر حسین پورخلیلی

پروتزهای دندانی

09216782085

دکتر یاسمن صادقی

ترمیم دندان

09333177051

دکتر فرشته ناصر علوی

ترمیم دندان

09119393613

دکتر سونیا دادفر

ترمیم دندان

09115493717

دکتر معصومه نیکخواه

جراحی لثه و دندان

09028798573

دکتر نفیسه خانجانی

جراحی لثه و دندان

09117151841

دکتر آناهیتا عاشوری مقدم

جراحی لثه و دندان

09116490535

دکتر بردیا ودیعتی

جراحی لثه و دندان

09116239115

دکتر میثم ملک زاده

جراحی لثه و دندان

09114565658

دکتر اشکان سالاری

جراحی لثه و دندان

09119393568

دکتر پویا نژادشمسی

درمان ریشه (اندو دانتیکس)

09361311683

دکتر لیلا آتش بیز یگانه

درمان ریشه (اندو دانتیکس)

09373163547

دکتر الناز موسوی

درمان ریشه (اندو دانتیکس)

09368004748

دکتر نرگس سیمدار

درمان ریشه (اندو دانتیکس)

09120292357

دکتر آتوسا جانشین

دندانپزشکی اطفال

09013897624

دکتر پروشا محجوب

دندانپزشکی اطفال

09309521603

دکتر انوشه جنانی

دندانپزشکی اطفال

09196258100

دکتر هادی حسینی

جراح فک و صورت و دهان


دکتر مهدی خانی

جراح فک و صورت و دهان


دکتر نگار خسروی فرد

رادیولوژی فک وصورت و دهان


دکتر فرزانه استوار راد

رادیولوژی فک وصورت و دهان


   
آخرین بروز رسانی : 23 مرداد 1400