شماره تماس :33320060
آدرس : رشت -خیابان امام خمینی- روبه روی هتل پردیس- کلینیک ویژه تخصصی دندانپزشکی گیلان