متخصصین بخش رادیولوژی کلینیک ویژه دندانپزشکی
 
عکس  سمت نام و نام خانوادگی
    استادیار  دکتر نگار خسروی فرد
  استادیار   دکتر فرزانه استوار راد

 

 

استادیار دکتر زهرا یوسفی

 

 

استادیار دکتر فرنوش خاکساری

 

 

استادیار دکتر ژاله شفیعی
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400