اعضای هیئت مدیره کلینیک ویژه تخصصی دانشکده دندانپزشکی
 

   

جلیل ربیعی

سرپرست کلینیک ویژه تخصصی دندانپزشکی

دکتر رامین آگاه

 نماینده ریاست دانشگاه در کینیک ویژه

عضو هیئت مدیره

دکتر حسن تدبیری

رییس هیئت مدیره 

دکتر مریم خواجه حسینی

مسئول فنی

عضو هیئت مدیره

 

 دکتر اشکان سالاری 

عضو هیئت مدیره 

دکتر محمد سمامی 

عضو هیئت مدیره

آخرین بروز رسانی : 20 فروردین 1401