متخصصین بخش پاتولوژی کلینیک ویژه دندانپزشکی
 
عکس  سمت نام و نام خانوادگی
   استادیار  دکتر نازنین بشردوست
    استادیار  دکتر شیرین مدبرنیا
    استادیار دکتر سارا باقری
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400