متخصصین بخش پروتز های دندانی کلینیک ویژه دندانپزشکی
 
 عکس  سمت  نام و نام خانوادگی  
    استادیار دکتر هادی رنجزاد
   استادیار  دکتر امیررضا هندی
   استادیار  دکتر مهران فلاح چای
  استادیار  دکتر سید زهیر موسوی مهر 
  استادیار  دکتر حسن تدبیری 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400