متخصصین بخش پریو کلینیک ویژه دندانپزشکی
 
 عکس  سمت  نام و نام خانوادگی
    استادیار دکتر میثم ملک زاده

 

 

  استادیار دکتر امین رجب زاده
    استادیار  دکتر اشکان سالاری

 

 

 استادیار دکتر مسعود امیری مقدم 

 

  دکتر فردین زارعی
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400